Gyeon Q² Pure
Waardering:
100% of 100
Gyeon

Q² Pure

Waardering:
100% of 100
 • Upgrade van de Q² Prime
 • Duurzame glascoating
 • Uitstekende waterafstotende eigenschappen
 • Zeer bestand tegen chemicaliën
Dit product is nooit meer leverbaar. Bekijk ons assortiment voor een goed alternatief.
 • Unieke speciaalzaak in autopoetsmiddelen
 • Advies op maat door vakkundige medewerkers
 • Ongekend groot assortiment
 • Makkelijk betalen: iDEAL, Credit Card, Bancontact
Omschrijving
De Gyeon Q² Pure is een upgrade van Q² Prime. Het biedt dezelfde geweldige beading en gemak van aa...
Specifications
SKUGY-Q2PURE
End Of Life (EOL)Ja
Kenmerken
 • Gemiddeld verbruik: 30ml/auto
 • Hardheid: 9H
 • Contacthoek: >110 graden
 • pH bestendigheid: 2-11
 • Laagdikte: 0,2-0,5qm
 • Duurzaamheid: >18maanden/30.000km

Verpakking bevat:

 • Q² Pure 30/50/100ml
 • Q²M Cure 100ml
 • 1 Applicator pad
 • 10 Suede applicators
 • Handleiding
Gevareninformatie
H226: Brandbare vloeistof en damp
H304: Kan dodelijk zijn bij inslikken en in de luchtwegen terechtkomt
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H361d: Kan mogelijk het ongeboren kind schaden
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen